پشم سنگ هیدروپونیک قالب 5 در 5 سانت (Rock wool)

تومان2.000

میخ هدایت آب به داخل گلدان و گروبک هیدروپونیک

تومان800

پایه نگهدارنده لوله ماکارونی و قطره چکان

تومان750

پوکه لیکا برای کشت هیدروپونیک بسته 5 لیتری (سایز متوسط)

تومان40.000

خاک لیکا گلدان هیدروپونیک بسته 2 لیتری (سایزبندی متوسط)

تومان25.000

لیکا بستر هیدروپونیک ( بسته 20 لیتری )

تومان95.000

پوکه لیکا مخصوص گلدان و آبیاری هیدروپونیک ( بسته 50 لیتری )

تومان140.000

خاک لیکا هیدروپونیک یک لیتری (پوکه لیکا)

تومان15.000